Deprese a vtíravé sexuální představy

01
01
02
03
04
05
06

Deprese a vtíravé sexuální představy

Obsedantně kompulzivní porucha - ZDN

Obsese - jsou opakující se, vtíravé, nutkavé myšlenky, představy nebo impulsy, které jsou většinou nesmyslné a vyvolávají úzkost nebo tíseň (nepohodu). Pacient se je snaží potlačit, ignorovat nebo neutralizovat jinými myšlenkami nebo.
zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/obsedantne-kompulzivni-porucha...

F40-F48 Neurotické‚ Stresové A Somatoformní Poruchy (F40–F48)

Hlavním rysem jsou opakované vtíravé myšlenky a nutkavé činy. Vtíravými myšlenkami jsou nápady‚ představy nebo popudy‚ které znovu a znovu vstupují do mysli pacienta ve stále stejné formě. Pro pacienta jsou téměř vždy obtížné.
uzis.cz/cz/mkn/F40-F48.html

Psychiatrie - Poruchy

c) Specifická psychopatologie, přičemž stále přetrvává strach z tloušťky a zkreslená představa o vlastním těle, jako vtíravá, ovládavá myšlenka, a pacient si sám sobě ukládá za povinnost mít nízkou váhu.
sestrylf3.unas.cz/poruchy.html

1.

k frustracím, existenčnímu vakuu. Tato prázdnota můţe poté vést ke stavům deprese , neurózám, názvem „ Deprese jako šance“, skutečnostem svého ţivota. Indikuje se u fobií, obsesí a kompulzí, depresí , sexuálních poruch,
iqle.cz/dokumenty/frankl.pdf

Univerzita J. E. Purkyně V Ústí Nad Labem

- jsou vtíravé, neodůvodněné strachy z určitých věcí, situací či osob. Mají blízko k obsedantnímu. 7. Charakterizujte poruchy sexuálního pudu a uveďte příklady
pf.ujep.cz/files/kps/vyuka_KPS/Skripta_Psychopatologie_Ffleischamnn.pdf

depka.sk - príbeh

Sebe-zneužívání • Touha zemřít • Impulzivní sexuální chování • Asexualita • Sexuální poruchy • Pocity nereálna/odcizení/odtažení • Představa o sobě jako o nezdaru • Potřeba být zcela kompetentní v jakoukoliv chvíli • Pocit, že
www.depka.sk/index.php?str=pribeh&id=912

Nové základy experimentální psychologie - Břetislav Kafka

V těchto patologických případech se některá představa stane vtíravou a stále pacienta pronásleduje. Takové představy se označují obvykle jako obsedantní (obsese - vtíravost), nemocní jsou doprovázeni obavou, že podlehnou činu
knihovna.orgfree.com/kafka/64.html

Smutným hodiny se dlouhé zdají. - Sexuální zneužívání dětí

Sebe-zneužívání • Touha zemřít • Impulzivní sexuální chování • Asexualita • Sexuální poruchy • Pocity nereálna/odcizení/odtažení • Představa o sobě jako o nezdaru • Potřeba být zcela kompetentní v jakoukoliv chvíli • Pocit, že
www.evil.estranky.cz/clanky/sexualni-zneuzivani-deti.html

Úzkost, stres a úzkostné poruchy na počátku 21.století – Přehledy

Remedia – časopis pro lékaře a farmaceuty Vtíravé vzpomínky se objevují na pozadí stálého pocitu „necitlivosti“ a emočního otupení, pocitu odcizení a stranění se lidí a anhedonie.
remedia.cz/Clanky/Prehledy-nazory-diskuse/Uzkost-stres-a-uzkostne-poruchy

Pspt 8

nálady, nejsou tak výrazné -jakýsi představ – trvá poměrně dlouho F34.1 Dystymie -jedinec je převážně depresivně laděn – stav mírnější než stav mírné deprese -je to jakýsi představ – záleží dále na temperamentu jedince
sociologie1.wz.cz/download/PsychopatologieOl/specialnipspt.doc